Particulieren

Voor particulieren leveren wij de volgende diensten en producten.
Wij zullen voor particuliere opdrachtgevers desgevraagd de mogelijkheden van subsidies in kaart brengen en verzorgen.

Energie opslaan

Bij het lokaal opwekken van  energie, speelt steeds meer de vraag over het (in huis) opslaan van energie. De duurzame energiebron levert niet altijd energie wanneer je het nodig hebt, het terugleveren aan het energienetwerk levert te weinig op, of er ontstaan zelfs problemen met het energienet. Het opslaan van energie, helpt om minder afhankelijk te zijn van het energienet en maximaal gebruik te maken van de energie die je zelf opwekt. 

Mirckle levert de producten en de kennis om zelf (met veilige en duurzame technologie) energie op te slaan. 

Foto: GreenRock

Elektrotechnische verduurzaming

Wij voeren diverse elektrotechnische ontwerp en installatiewerkzaamheden uit. Dit doen we altijd met duurzame materialen en vanuit de gedachte dat ons werk altijd toekomstbestendig moet zijn en dus ook moet bijdragen aan (de voorbereiding op) de energietransitie.

Zo maken wij aanpassingen in de groepenkast/meterkast ten behoeve van energieopwekking, energieopslag en elektrisch rijden. 

Foto: Marcus Spiske