Mirckle is een samenwerking aangegaan met ‘De Woonpas’. De samenwerking houdt in dat Mirckle energietransities bij gemeenten gaat begeleiden voor zover deze gebruik maken van het financieringsmodel van ‘De Woonpas’. Dat model gaat er vanuit dat de gemeente via het heffen van individuele baatbelasting, inwoners de mogelijkheid geeft hun woning te verduurzamen, zonder zelf geld aan te moeten trekken. Omdat de woningeigenaar geen hypotheek hoeft te verhogen of lening hoeft af te sluiten, zullen steeds meer woningeigenaren overgaan tot het verduurzamen van hun woning. 

Voor het activeren van woningeigenaren is het ontzorgen rond techniek en financiering noodzakelijk. Maar meest belangrijk is wel een passende transitieaanpak, waarbij de belangen van de woningeigenaar centraal staan. Het verbinden met belangen die wellicht op een ander vlak liggen dan duurzaamheid en/of energie is een complexe maar boeiende uitdaging. De Woonpas ontbeert deze kennis c.q. vaardigheden en is daarom de samenwerking met Mirckle aangegaan.