Mirckle heeft Samen voor Zeist geadviseerd om de Global Goals in te zetten als instrument om de maatschappelijke impact zicht- en meetbaar te maken. 

In een nadere uitwerking door Samen voor Zeist, kwamen zij tot de conclusie dat door de rol van ‘matchmaking’ van Samen voor Zeist, meer impact wordt gerealiseerd, dan ze van te voren gedacht hadden. Op 20 februari zal Henk Mirck een dialoog met de partners van Samen voor Zeist hebben over de betekenis van de Global Goals.

Dit dialoog vormt het vertrekpunt om een bredere beweging te realiseren rond Global Goals in Zeist. Door samenwerking in het netwerk kunnen we ‘Local Goals’ zichtbaar en meetbaar maken en op deze wijze bijdragen aan een betere wereld.