Elke organisatie heeft een doel, een missie. Daarin wil zij succesvol en betekenisvol zijn voor haar aandeelhouders, medewerkers, klanten en omgeving. Welke drijfveren aanvankelijk ook van belang zijn, als de maatschappelijke impact van een organisatie op orde is, levert dit altijd waarde op.

Mirckle heeft een praktische aanpak ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring. Geen ingewikkelde modellen maar eenvoudig en concreet. Met direct zichtbare en waardevolle resultaten. 

De aanpak beweegt zich rond de ‘Global Goals’. Het idee hierbij is dat dit een ‘universele taal’ is, die bij eigenaren/aandeelhouders, leveranciers, medewerkers en klanten direct aanspreekt. Bij offerte’s, aanbestedingstrajecten en EMVI criteria heb je direct ‘een streepje voor’. Verder hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden en kom je veel sneller en gemakkelijker in verbinding met anderen.

Aan de 17 doelen van de Global Goals wordt een 18e toegevoegd; het managementsysteem. Kort komt het er op neer dat je wat eenvoudige hulpmiddelen hanteert en processen inricht om jouw waarde, je doelen en acties inzichtelijk te maken. Daarmee kun je dan sturen en rapporteren.

Mirckle verzorgt de regie en de uitvoering van het onderstaande proces en ondersteunt je bij het ‘inpassen’ in je organisatie. De investering die dit vraagt verdien je aan alle kanten snel weer terug. Ook dat wordt toegelicht en inzichtelijk gemaakt.

En wat ons bijzonder maakt; jij bepaalt zelf wat je uit wilt geven aan deze ondersteuning. Wil je een brede beschouwing, of juist op enkele onderdelen meer de diepte in. Heb je specifieke plannen, of wil je juist eens flink ‘de bezem er doorheen’. Je bepaalt het allemaal zelf.

Voor meer informatie

Stap 1: de basis neerzetten

Met deze eerste stap bepalen we wat nu de (gewenste) waarde en betekenis van jouw organisatie is. Al heel snel ontstaat er een beeld waar je verder op door kan bouwen. En niet alleen of je het als organisatie goed doet maar ook of je wel de goede dingen doet. En waarom dan? En kan het anders/beter?

  1. Wat is de missie van jouw organisatie? Waar is zij goed in en wat is de rol of betekenis van jouw organisatie? En hoe wil je als organisatie in de samenleving staan en gezien worden?
  2. Zijn je medewerkers intrinsiek verbonden met de missie en visie van jouw organisatie? Dragen ze dit actief uit, zijn ze trots?
  3. Waarom kiezen klanten voor jouw organisatie en wat bindt en creëert een duurzame relatie? Zijn jouw klanten ook jouw ambassadeurs?

Stap 2: doelen bepalen

De doelen worden aan de hand van de 17 Global Goals vormgegeven. Zo spreek je een ‘universele taal’.

  1. Kies de thema’s die het best bij je missie of je intrinsieke drijfveren passen. Waar ben je goed in, of welke negatieve impact wil je juist ‘omkeren’? Kijk daarbij vooral naar de resultaten uit stap 1; waar heb je dingen aan te pakken?
  2. Kies bij die thema’s doelen die realistisch, haalbaar en meetbaar zijn. Plaats ze in de tijd en zorg voor draagvlak. Betrek dus ook je medewerkers en mogelijk ook je klanten en omgeving bij dit proces.
  3. Wees niet overmoedig met doelen. Beter enkele doelen realiseren dan vele maar half. Realiseer je daarbij dat het een cyclisch proces wordt van evalueren, bijsturen en opnieuw doelen stellen. 

Stap 3: actie !

Stap 3: actie !

Doelen zijn prima maar het gaat uiteraard om de acties, wat ga je aan concrete dingen doen om je doelen te bereiken?

  1. Koppel hele concrete activiteiten/acties/projecten aan je doelen. Bewaak daarbij continue of het (nog steeds) bijdraagt aan wat in stap 1 is bedacht.
  2. Kies je ambassadeurs (intern en extern) voor de acties. Omdat acties veel concreter zijn dan doelen, loop je niet het risico dat doelen beginnen te ‘verwateren’.
  3. Bedenk ook dat samenwerken met externe partijen het effect van je acties meestal versterkt.

Stap 4: meten en sturen

Stap 4: meten en sturen

De basis, doelen en acties worden vastgelegd in een eenvoudig maar doelmatig systeem/overzicht. Rollen en processen in de organisatie worden hier aan gekoppeld. Verder wordt de P&C cyclus verrijkt met de plannen, voortgang en resultaten. Je rapportages worden maatschappelijk relevanter en je scoringskansen nemen toe. 

  1. Een samenhangend ‘systeem’ van processen, vastlegging en overzichtelijke rapportage wordt vormgegeven en in gebruik genomen.

voor meer informatie